Χαλκιδική, Καλλιθέα, Ξενοδοχειακή Μονάδα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Καλλιθέα, Χαλκιδική

Κοινοποίηση