Χανιά – Κρήτη, Cretan Pearl Resort & Spa

Επωνυμία φορέα Hotel Brain

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Χανιά, Κρήτη

Προϋπολογισμός έργου 127.305 €

Κοινοποίηση