Τήνος – Κυκλάδες, Mr & Mrs White

Επωνυμία φορέα Hotel Brain

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Κυκλάδες, Τήνος

Προϋπολογισμός έργου 275.000 €

Κοινοποίηση