Σαντορίνη, Οία, Ξενοδοχειακή μονάδα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εξωτερική διαμόρφωση στεγάστρων ξενοδοχείου “Kirini Suites & Spa”

Τοποθεσία έργου Σαντορίνη, Οία

Προϋπολογισμός έργου 18.700,00 €

Κοινοποίηση