Σαντορίνη, Οία, Ξενοδοχειακή μονάδα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εξωτερική διαμόρφωση στεγάστρων ξενοδοχείου “Katikies”

Τοποθεσία έργου Σαντορίνη, Οία

Προϋπολογισμός έργου 16.200,00 €

Κοινοποίηση