Σαντορίνη – Κυκλάδες, Aressana Spa Hotel & Suites

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Σαντορίνη, Κυκλάδες

Προϋπολογισμός έργου 280.891 €

Κοινοποίηση