Παξοί, Ξενοδοχειακή μονάδα

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εσωτερικοί χρωματισμοί ξενοδοχειακής μονάδας “ANASSA VILLAS”

Τοποθεσία έργου Παξοί

Προϋπολογισμός έργου 28.400,00 €

Κοινοποίηση