Πάρος – Κυκλάδες, Mrs Armelina by MMW

Επωνυμία φορέα Hotel Brain

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Κυκλάδες, Πάρος

Προϋπολογισμός έργου 27.032 €

Κοινοποίηση