Μονεμβασιά – Λακωνία, Akra Morea Hotel & Residences

Επωνυμία φορέα Hotel Brain

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Λακωνία, Μονεμβασιά

Προϋπολογισμός έργου 88.885 €

Κοινοποίηση