Θεσσαλονίκη, Άνω Τούμπα, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Άνω Τούμπα

Κοινοποίηση