Θεσσαλονίκη, Άγιος Παύλος, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Άγιος Παύλος

Κοινοποίηση