017-2
Σπιτιών

Θεσσαλονίκη, Kέντρο, Κατοικία


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου
Kέντρο, Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
12.500,00 €

Άλλα Έργα