Χαλκιδική, Πολύγυρος, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση δύο χώρων WC

Τοποθεσία έργου Χαλκιδική, Πολύγυρος

Προϋπολογισμός έργου 2.700,00 €

Κοινοποίηση