8
Μπάνιου

Χαλκιδική, Πολύγυρος, WC


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση δύο χώρων WC

Τοποθεσία έργου
Χαλκιδική, Πολύγυρος

Προϋπολογισμός
2.700,00 €

Άλλα Έργα