1
Σπιτιών

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Κατοικία


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου
Χαλκιδική, Πολύγυρος

Προϋπολογισμός
10.000,00 €

Άλλα Έργα