Χαλκιδική, Πολύγυρος, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Χαλκιδική, Πολύγυρος

Προϋπολογισμός έργου 10.000,00 €

Κοινοποίηση