12
Μπάνιου

Χαλκιδική, Νέος Μαρμαράς


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση τριών χώρων WC

Τοποθεσία έργου
Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική

Προϋπολογισμός
4.800,00 €

Άλλα Έργα