Χαλκιδική, Νέος Μαρμαράς

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση τριών χώρων WC

Τοποθεσία έργου Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική

Προϋπολογισμός έργου 4.800,00 €

Κοινοποίηση