Χαλκιδική, Μυκονιάτικα, Εξοχική κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Μυκονιάτικα – Καλλικράτεια, Χαλκιδική

Κοινοποίηση