Χαλκιδική, Νέος Μαρμαράς

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική

Προϋπολογισμός έργου 29.000,00 €

Κοινοποίηση