5
Σπιτιών

Χαλκιδική, Νέος Μαρμαράς


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου
Νέος Μαρμαράς, Χαλκιδική

Προϋπολογισμός
29.000,00 €

Άλλα Έργα