123
Σπιτιών

Θεσσαλονίκη, Μαρτίου, Κατοικία


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση Οικίας

Τοποθεσία έργου
Μαρτίου Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
6.250,00 €

Άλλα Έργα

Ξενοδοχειακή Μονάδα

Πάρος - Κυκλάδες, Mrs Armelina by MMW

Ξενοδοχειακή Μονάδα

Τήνος - Κυκλάδες, Mr & Mrs White