Σέρρες, Κέντρο, Κατάστημα Εστίασης

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση cafe bar

Τοποθεσία έργου Σέρρες

Προϋπολογισμός έργου 15.000,00 €

Κοινοποίηση