Περαία, Αγία Τριάδα, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Περαία, Αγία Τριάδα

Προϋπολογισμός έργου 16.000,00 €

Κοινοποίηση