Παξοί, Beach bar

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Επεκταση Beach bar ξενοδοχειακής μονάδας “ANASSA VILLAS”

Τοποθεσία έργου Παξοί

Προϋπολογισμός έργου 4.500,00 €

Κοινοποίηση