20180516_133226
Ξενοδοχειακή Μονάδα

Πάρος – Κυκλάδες, Mrs Armelina by MMW


Επωνυμία φορέα
Hotel Brain

Επωνυμία έργου
Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου
Πάρος, Κυκλάδες

Προϋπολογισμός
27.032 €

Άλλα Έργα