Νεοχωρούδα, Βιομηχανία

Επωνυμία φορέα NAVA SA

Επωνυμία έργου Eσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση χώρου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νεοχωρούδα

Προϋπολογισμός έργου 30.000,00 €

Κοινοποίηση