107
Μπάνιου

Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη, WC


Επωνυμία φορέα
Ιδιώτης

Επωνυμία έργου
Ανακαίνιση WC

Τοποθεσία έργου
Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός
2.700,00 €

Άλλα Έργα