Κιλκίς, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Κιλκίς

Προϋπολογισμός έργου 11.000,00 €

Κοινοποίηση