Θεσσαλονίκη, One Salonica, Beijing Express

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Εστιατορίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, One Salonica

Κοινοποίηση