Θεσσαλονίκη, One Salonica, Παιδότοπος

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Καταστήματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Προϋπολογισμός έργου 17.000,00 €

Κοινοποίηση