Θεσσαλονίκη, Barber Shop: Gentlemen’s Hair Code

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Barber Shop

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, περιοχή Δελφών

Προϋπολογισμός έργου 4.307 €

Κοινοποίηση