Θεσσαλονίκη, Φάληρο, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Βασ. Γεωργίου

Προϋπολογισμός έργου 8.500,00 €

Κοινοποίηση