Θεσσαλονίκη, Τούμπα, Κατάστημα Εστίασης

Επωνυμία φορέα Beerατής

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Καταστήματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Τούμπα

Προϋπολογισμός έργου 11.200,00 €

Κοινοποίηση