Θεσσαλονίκη, Συκιές, Μπάνιο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Μπάνιου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Συκιές

Κοινοποίηση