Θεσσαλονίκη, Συκιές, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση διαμερίσματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Συκιές

Προϋπολογισμός έργου 5.000,00 €

Κοινοποίηση