Θεσσαλονίκη, Σίνδος, WC ΑΜΕΑ

Επωνυμία φορέα Μιχαήλ Σιμιτζόγλου και ΥΙΟΙ ΕΠΕ

Επωνυμία έργου Νέο WC ΑΜΕΑ

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Σίνδος

Προϋπολογισμός έργου 5.420,00 €

Κοινοποίηση