Θεσσαλονίκη, Ροτόντα, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Προϋπολογισμός έργου 13.000,00 €

Κοινοποίηση