Θεσσαλονίκη, Πυλαία, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πυλαία

Προϋπολογισμός έργου 3.900,00 €

Κοινοποίηση