Θεσσαλονίκη, Πυλαία, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πυλαία

Κοινοποίηση