Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Τεχνών »Alte Fablon»

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Καταστήματος

Τοποθεσία έργου Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση