Θεσσαλονίκη, Πολίχνη, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πολίχνη

Προϋπολογισμός έργου 3.500,00 €

Κοινοποίηση