Θεσσαλονίκη, Πολίχνη, Παιδικό Δωμάτιο

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση παιδικού δωματίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πολίχνη

Προϋπολογισμός έργου 690,00 €

Κοινοποίηση