Θεσσαλονίκη, περιοχή Μπότσαρη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, περιοχή Μπότσαρη

Κοινοποίηση