Θεσσαλονίκη, Παπάφη, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Παπάφη

Προϋπολογισμός έργου 3.000,00 €

Κοινοποίηση