Θεσσαλονίκη, Πανόραμα, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Πανόραμα

Προϋπολογισμός έργου 19.500,00 €

Κοινοποίηση