Θεσσαλονίκη, Ολύμπου, Κατάστημα Εστίασης

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση καταστήματος

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Ολύμπου

Προϋπολογισμός έργου 20.000,00 €

Κοινοποίηση