Θεσσαλονίκη, Νεάπολη, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση δύο χώρων WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νεάπολη

Προϋπολογισμός έργου 3.400,00 €

Κοινοποίηση