Θεσσαλονίκη, Νεάπολη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νεάπολη

Προϋπολογισμός έργου 2.200,00 €

Κοινοποίηση