Θεσσαλονίκη, Νεάπολη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση κουζίνας, εξωτερικών κουφωμάτων

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νεάπολη

Προϋπολογισμός έργου 4.000,00 €

Κοινοποίηση