Θεσσαλονίκη, Νεάπολη, Κέντρο Φυσικοθεραπείας

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Φυσικοθεραπευτηρίου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Νεάπολη

Προϋπολογισμός έργου 24.000,00 €

Κοινοποίηση