Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη, WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης WC

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη

Προϋπολογισμός έργου 2.700,00 €

Κοινοποίηση