Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη, Μπάνιο & WC

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Μπάνιου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη

Κοινοποίηση