Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Μπότσαρη

Κοινοποίηση